Share

» :: 30 راه نفوذ کردن در دل دیگران

طوری رفتار کنید که دیگران احساس کنند مهم هستند و هر کاری که از دستتان بر می آید صادقانه برایشان انجام دهید.

 

اصول دوستیابی و نفوذ بر دیگران و رهبری مؤثر به قرار زیر است :

خرید و دانلود محصول

1394/07/17
30 , راه , نفوذ , کردن , در , دل , روانشناسی