Share

» :: چگونه با سه گام تست شده تضمینی در کوتاه ترین زمان به اهدافمان برسیم؟

انسان بی هدف مانند کشتی بدون مقصد میباشد که هیچ بادی موافق با او نیست
اولین گام رسیدن به موفقیت تایین هدف است

خرید و دانلود محصول

1394/07/10
چگونه , با , سه , گام , تست , شده , تضمینی , در , کوتاه , ترین , زمان , به , اهدافمان , روانشناسی