Share

» :: 21رمز موفقیت میلیونر های خود ساخته

21 رمز موفقیت میلیونرهی خوساخته

1-رویاهای بزرگ در سر بپرورانید

فقط رویاهای بزرگ میتواند روح انسان ها را به حرکت درآورند
این اولین رمز میلیونرهای خودساخته است برای آنکه رویایت به حقیقت بپیوندد باید رویایی داشته باشی تصویری از آینده بلند مدت خود خلق کنید هرچه تصویر مربوط به تندرستی و خوشحالی شما واضح تر باشد پیشرفتشان به سوی آنها و حرکت آنها به سوی شما سریع تر خواهد بود و برای تبدیل آن به سوی آنها وحرکت آنها به سوی شما سریعتر خواهد بود و برای تبدیل آن به واقعیت دارای انگیزه قوی تر و مصمم تر خواهید شد.
داشتن رویای بزرگ نقطه شروع دست یابی به استقلال مالی است.
باقی رموز موفقیت میلیونرهای خود ساخته را در فایل مورد نظر مطالعه کنید
این روشها واقعا معجزه گر وبا اصول فوق روانشناسی طراحی شده اند که فقط با عمل به این رمز میلیونر آینده خواهید بود
خرید و دانلود محصول

1394/07/05
21رمز , موفقیت , میلیونر , های , خود , روانشناسی