Share

» :: به آسانی خوردن یک لیوان آب ثروتمند شوید

به آسانی خوردن یک لیوان آب ثروتمند شوید


برچسب ها: آسانترین راه برای ثروتمند شدنHYPERLINK "http://razzendegi.com/tag/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa/"راه های رسیدن به ثروتHYPERLINK "http://razzendegi.com/tag/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85/"چگونه ثروتمند شویمHYPERLINK "http://razzendegi.com/tag/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b4%d9%88%d9%85/"چگونه میتوانم ثروتمند شومHYPERLINK "http://razzendegi.com/tag/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85/"چگونه پولدار شویم


امروزه با توجه به افزایش تعداد ثروتمندان در جهان دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که ثروتمند شدن اصول ساده ای دارد که به راحتی می توان آنها را یاد گرفت اما اگر این گفته درست است پس چرا تعداد فقرای جهان زیادتر شده است؟ و اغلب مردم جهان زندگی متوسطی دارند؟ به نظر می رسد برای به دست آوردن پول یا به قول غربی های پول ساختن نه تنها باید از اصول خاصی پیروی کرد بلکه باید عقاید و باورهای خاصی نیز داشت و به ان اصول و عقاید پایبند بود. اصول ساده ای که دانشمندان و اقتصاددانان برآن تاکید می کنند ۱۳ اصل است
{با عمل کردن به این 13 اصل ثروتمند شدن شما تضمینی است}
خرید و دانلود محصول

1394/07/05